• سکوی سلمان

 • مجتمع تجاری کوروش

 • پروژه 2000 واحدی آسمان

 • پروژه 1500 واحدی زیتون

 • برج های مسکونی دیپلمات کیش

خدمات مشتریان

 

حوزه فعالیت های تلاش را نام ببرید؟

فعالیت حرفه ای در زمینه تامین اقلام مورد نیاز در بخش تاسیسات مکانیکی و همچنین خدمات فنی و مهندسی

خدماتی را که شرکت تلاش در کنار محصولات عرضه می نماید را نام ببرید؟

 • طراحی سیستم های تاسیساتی به صورت رایگان
 • برآورد سیستم های تاسیساتی به صورت رایگان
 • اجرای صفر تا صد پروژه های تاسیساتی
 • نظارت بر حسن اجرای انجام کار به صورت رایگان
 • اجاره روزانه ابزارهای استاندارد
 • فروش

محصولات سوپرپایپ

 • Pic1
 • Pic2
 • Pic3
 • Pic4