• سکوی سلمان

  • مجتمع تجاری کوروش

  • پروژه 2000 واحدی آسمان

  • پروژه 1500 واحدی زیتون

  • برج های مسکونی دیپلمات کیش

سوپرپایپ به عنوان نام و نشان صنعتی ماندگار موفق به دریافت استاندارد رضایتمندی مشتریان، ISO 10004 شد.


محصولات سوپرپایپ

  • Pic1
  • Pic2
  • Pic3
  • Pic4