• سکوی سلمان

  • مجتمع تجاری کوروش

  • پروژه 2000 واحدی آسمان

  • پروژه 1500 واحدی زیتون

  • برج های مسکونی دیپلمات کیش

گرمایش کفی برای محیط های صنعتی

گرمایش کفی برای محیط های صنعتی


گرم کردن محیط های بزرگ صنعتی یا تجاری به خصوص وقتی که ارتفاع سقف زیاد باشد بسیار مشکل و با اتلاف انرژی فراوان همراه است. سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ یک راه حل نوین، کاربردی و اقتصادی برای چنین محیط هایی است.
مشکل مشترک در گرمایش محیط هایی با ارتفاع سقف زیاد، این است که در سیستم های گرمایشی سنتی، بیشتر گرما در ارتفاع بالا و زیر سقف در جایی که هیچ استفاده ای ندارد تجمع پیدا می کند.
در سیستم گرمایش کفی با گردش آب گرم از میان شبکه ای از لوله های سوپرپایپ که در تمام کف نصب شده است، حرارت به آرامی انتقال می یابد. برخلاف سایر سیستم های گرمایشی توزیع حرارت در تمام محیط یکواخت است و از آنجا ک تقریبا 60 درصد از گرمای خروجی به صورت تابشی است، این سیستم گرمایش را با حفظ رطوبت و بدون خشک شدن هوا تامین می کند.
با حرارت آرام ساطع از کف، کنو کسیون و به تبع آن میزان غبار معلق نیز به شدت کاهش پیدا می کندبه علت گردش کم اتلاف هوای گرم نیز بسیار کمتر است.
 

محصولات سوپرپایپ

  • Pic1
  • Pic2
  • Pic3
  • Pic4