• سکوی سلمان

  • مجتمع تجاری کوروش

  • پروژه 2000 واحدی آسمان

  • پروژه 1500 واحدی زیتون

  • برج های مسکونی دیپلمات کیش

سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس

به طور معمول اجرای سیستم تاسیساتی در ساختمان، در حد فاصل بین عملیات دیوارچینی و نازک کاری قرار می گیرد.
اجرای ساپورت یک پیش نیاز برای شروع کل عملیات اجرایی در بخش تاسیساتی ساختمان است.
هرچه این بخش سریعتر به اتمام برسد مراحل بعدی در ساختمان سریعتر آغاز می شود.

اجرای بست و ساپورت به روشی دیگر
سیستم تاسیسات نصب سوپرفیکس به عنوان یک راه حل مهندسی در مقایسه با وضعیت امروز اجرای ساپورت، علاوه بر ارتقاء کیفیت، راحتی و سرعت اجرا، شرایط ایمن تری هم برای مجری و هم برای ساختمان فراهم می آورد.


محصولات سوپرپایپ

  • Pic1
  • Pic2
  • Pic3
  • Pic4