• سکوی سلمان

  • مجتمع تجاری کوروش

  • پروژه 2000 واحدی آسمان

  • پروژه 1500 واحدی زیتون

  • برج های مسکونی دیپلمات کیش

سیستم گرمایش کفی


انتخاب صحیح یک سیستم گرمایش کفی نقش موثری در تامین آسایش ساکنین ساختمان دارد. سیستم گرمایش از کف سوپر پایپ یک سیستم مدرن و امروزی است که دارای مزایای غیر قابل انکاری نسبت به رادیاتور و سایر روش های گرمایش می باشد.
در روش گرمایشی متداول تا 70 درصد گرما نزدیک سقف جمع می شود و نزدیک کف دمای پایین تری را داریم. این شرایط محیطی با آسایش ما مطابقت ندارد و ما هنگامی آسوده تریم که پای ما گرم و سر ما خنک تر باشد. بنابراین گرما باید در جایی تولید شود که به آن بیشتر نیاز است، یعنی در کف


محصولات سوپرپایپ

  • Pic1
  • Pic2
  • Pic3
  • Pic4