• سکوی سلمان

 • مجتمع تجاری کوروش

 • پروژه 2000 واحدی آسمان

 • پروژه 1500 واحدی زیتون

 • برج های مسکونی دیپلمات کیش

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت تلاش می باشد.

 1. مالکیت معنوی

  کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت تلاش می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت شرکت تلاش) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

 2. شرایط استفاده از خدمات سایت

  به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت تلاش، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.


محصولات سوپرپایپ

 • Pic1
 • Pic2
 • Pic3
 • Pic4